İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlu alacaklı ilişkileriyle ilgili yasaları ve düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, borçlunun borcunu ödememesi veya borçlu ile alacaklı arasında anlaşmazlık durumunda, alacaklının hakkını korumasını ve borcun tahsilini sağlamayı hedefler.

İcra Hukuku, alacaklıya borcunu tahsil etme imkanı sunar. İcra ve iflas mahkemeleri, icra takiplerini yönetir ve borçlu üzerindeki icra işlemlerini yürütür. Bu işlemler, mal varlığının haczi, borçlunun gelirinin veya maaşının haczi, borçlunun borcunu ödemesine zorlanması veya mal varlığının satışı gibi adımları içerebilir.

İflas Hukuku ise, borçlu şirket veya bireyin mali açıdan iflas ettiği durumları düzenler. İflas, borçlu tarafından borcun ödenemeyeceğinin tespit edilmesi anlamına gelir. İflas süreci, borçlu varlıklarının değerlendirilmesi, alacaklılara dağıtımı ve borçlunun mali durumunun yeniden düzenlenmesi gibi aşamaları içerir.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklının haklarını koruma, borçlu üzerindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlama, borçlunun mali durumunu düzenleme ve ticari faaliyetlerin devamlılığını sağlama gibi amaçlar taşır. Bu hukuk dalı, alacaklıların haklarını korurken borçlu ve alacaklı arasında adil bir dengeyi sağlamayı amaçlar.

Sorunuz Mu Var? Bize Yazın!

    YARARLI LİNKLER